Quote

From:

20/18 Nguyễn Trường Tộ
Ward 12, District 4
Ho Chi Minh City, VN

hello@ocd.odjects.co

Quote Number QUO-20066
Quote Date 09/03/2021
Valid Until 16/03/2021
Total ₫ 295.275.200
To:
Jillian/UCC

Universal Care Corporation
50 Cao Đức Lân, khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0315665350

http://www.jillianperfume.com

- March - April 2021 Deliverables (19 Product and Group Images): Red invoice issued and paid in late March 2021

- May - July Deliverables - (19 Product and Group Images): Red invoice issued and paid in mid April 2021

- September - November Deliverables (22 Product and Group Images): Red invoice issued and paid in mid August 2021

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
1 March - April 2021 Deliverables: 19 Product and Group Images

20/03/2021:
Beloved J and Creation8: 1 bộ concept: ảnh group 1 chai và 2 ảnh đơn cho 2 mùi.
Total: 5 images, Concept & Lifestyle.

28/03/2021: Jillian Gift ideas
1 ảnh group các sản phẩm Edelweiss (nước hoa, handgel, sữa tắm)
1 ảnh group các sản phẩm Love Hangover (nước hoa, handgel, sữa tắm)
1 ảnh group bộ 5 chai genZ
1 ảnh group 2-3 chai nước hoa Jillian (50ml & 15ml) kèm hộp đựng
Setup kèm hoa hoặc các assessories khác để thể hiện Jillian là 1 lựa chọn cho gifting.
Total: 4 images, Lifestyle.

28/03/2021: Jillian 15ml
2 ảnh chai đơn + 2 ảnh group (group 2 chai và group 3 chai)
Total: 4 images, Lifestyle.

14/04/2021: GenZ (3 mùi mới)
- 3 ảnh chai đơn
- 3 ảnh group (mix 3-4 chai trong bộ 8 mùi)
Total: 6 images, Lifestyle.

₫ 98.700.000₫ 98.700.000
1 May - July Deliverables - 19 Product and Group Images

May ( Client will confirm date ): Jillian Special Fall in Lust, Edelweiss, Beloved J, Creation8
1 bộ ảnh lifestyle: ảnh group 4 chai và 4 ảnh đơn cho 4 mùi.
Total: 5 image, Lifestyle.

01/06/2021: Jillian body mist (6 mùi)
3 ảnh đơn
3 ảnh group
bộ body mist có 6 mùi tuy nhiên mình ko aim chụp riêng cho từng mùi mà chủ yếu chụp ảnh mood cho bộ sản phẩm (dùng cho social, website)
Total: 6 images, Lifestyle.

23/07/2021: Jillian niche collection (2 mùi)
8 ảnh (3 ảnh đơn x 2 mùi, 2 ảnh group)
Total: 8 images, Concept.

₫ 82.320.000₫ 82.320.000
1 September - November Deliverables - 22 Product and Group Images

01/09/2021: Jillian (chai độc quyền)
1 bộ concept gồm 4 ảnh chai đơn, 3 ảnh group
1 bộ lifestyle gồm 8 ảnh chai đơn
Total: 15 images, Concept & Lifestyle.

01/10/2021: Jillian niche collab (1 mùi)
3 ảnh đơn
Total: 3 images, Concept.

01/11/2021: Jillian Christmas Gift
2 ảnh đơn
2 ảnh group
Total: 4 images, Lifestyle.

₫ 87.412.000₫ 87.412.000
Sub Total ₫ 268.432.000
VAT ₫ 26.843.200
Total ₫ 295.275.200