Quote

From:

20/18 Nguyễn Trường Tộ
Ward 12, District 4
Ho Chi Minh City, VN

hello@ocd.odjects.co

Quote Number QUO-20067
Quote Date 09/03/2021
Valid Until 23/03/2021
Total ₫ 90.552.000
To:
Cabbage Corp.

1st Floor, 35 Lê Thị Riêng
Ward Bến Thành, District 1
Ho Chi Minh City, VN

Hrs/Qty Service Rate/PriceSub Total
1 May - July Deliverables - 19 Product and Group Images

May ( Client will confirm date ): "Jillian Special Fall in Lust, Edelweiss, Beloved J, Creation8
1 bộ ảnh lifestyle: ảnh group 4 chai và 4 ảnh đơn cho 4 mùi.
Total: 5 image, Lifestyle.

01/06/2021: "Jillian body mist (6 mùi)
3 ảnh đơn
3 ảnh group
bộ body mist có 6 mùi tuy nhiên mình ko aim chụp riêng cho từng mùi mà chủ yếu chụp ảnh mood cho bộ sản phẩm (dùng cho social, website)
Total: 6 images, Lifestyle.

23/07/2021: "Jillian niche collection (2 mùi)
8 ảnh (3 ảnh đơn x 2 mùi, 2 ảnh group)
Total: 8 images, Concept.

₫ 82.320.000₫ 82.320.000
Sub Total ₫ 82.320.000
VAT ₫ 8.232.000
Total ₫ 90.552.000